Missie

In onze overtuiging is het de bedoeling dat elke christen en elke kerkelijke gemeente groeit in de relatie die we met onze Heer Jezus mogen hebben. Dat we ernaar toe groeien Hem gelijk te zijn, waardoor de mensen om ons heen Hem in ons zullen herkennen (Ef.4:13, 2 Kor. 3:18, 1 Joh. 3:2). We beseffen dat het “Hem gelijk zijn, onder Zijn koningschap”, pas ten volle zichtbaar zal zijn wanneer Jezus terugkomt. In onze beleving is “gebed” in de eerste plaats het onderhouden en doen groeien van deze relatie, zowel voor onszelf als voor de mensen om ons heen.

Vanuit deze houding willen we gaan bouwen aan een huis waar onze Heer en Heiland veelvuldig en indien mogelijk 24 uur per dag aanbeden wordt. Tot eer en verheerlijking van Zijn heilige naam.

Hoe

We willen dit doel bereiken door diverse activiteiten die op gebed gericht zijn, onder andere:

  • Voorbede groepen met diverse onderwerpen;
  • Individueel gebed in een gezamenlijke setting
  • Persoonlijk voorbede ontvangen/geven;
  • Onderwijs over gebed

Interkerkelijk

Het Huis van Gebed moet een plek worden waar alle christenen zich thuis kunnen voelen. Een plek van verbinding over kerkmuren heen. Ieder die de Here Jezus van harte liefheeft is welkom.