Getuigenissen

Belevenissen met/in het Huis van Gebed Elburg

 

Wat betekent het Huis van Gebed voor mij?

Ik ben inmiddels ruim 5 jaar betrokken bij het Huis van Gebed. Eerst kwam ik alleen om te bidden en te leren van mijn medechristenen. Inmiddels mag ik ook helpen bij de praktische zaken en de aanbidding.

Een groot deel van mijn groei als christen heb ik te danken aan Het Huis van Gebed. Hier heb ik van mijn broers en zussen en van God geleerd wat bidden werkelijk inhoudt: tijd doorbrengen met God, Hem leren kennen, en daar vreugde in vinden! Door gebed veranderen werkelijk dingen; allereerst in mijn eigen hart en leven, maar ook in mijn omgeving. God is werkelijkheid! Zijn liefdevolle aanwezigheid en spreken verandert alles. Hij leert mij denken vanuit Zijn perspectief. En dat perspectief is zoveel mooier en groter dan alles wat er in de wereld is. Ik heb geleerd hoe God mij persoonlijk aanspreekt door Zijn Woord heen, als we dat biddend overdenken.

Dit probeer ik nu mee te nemen naar mijn eigen kerk. Daar ben ik samen met een paar mensen een gebedsgroep gestart die juist gericht is op het luisteren naar God in Zijn Woord.

Er valt nog zoveel meer van God te ontdekken, ik wil Hem nog zoveel beter leren kennen! Het Huis van Gebed is juist daarom zo’n fijne plek. Het is een plek waar ik me kan afzonderen (veel meer nog dan thuis, waar alles voor afleiding kan zorgen) en waar Gods heerlijke aanwezigheid veel sterker lijkt te zijn. Bovendien is samen bidden en aanbidden erg krachtig en samenbindend! Hier ervaar ik een sterke eenheid onder de mensen die komen, ondanks (of dankzij?) alle verschillende kerkelijke achtergronden. Want allemaal komen we voor hetzelfde doel: God aangezicht zoeken! En daarin ligt de basis om weer tot zegen te kunnen zijn voor anderen.

Marjan

 

Mijn eerste ontmoeting met het Huis van Gebed Elburg was toen ik net tot geloof kwam. Ik had een verlangen gekregen om meer te bidden en niet veel later werd er tijdens een jongeren Celebration dienst een uitnodiging gedaan voor een 24/7 gebedsweek. Ik besloot daar met mijn vriendin een uur naar toe te gaan. Tot mijn grote verbazing was het uur snel voorbij en ik wenste langer te blijven. Tijdens dat uur ontmoette ik een man die mij later vroeg een Prayer Night te organiseren. Mijn verlangen om meer te bidden werd beantwoord.

Na dit moment was ik regelmatig in het Huis van Gebed te vinden. Ik werd gevraagd mee te doen met zogeheten Wake Up avonden, waarin we in een kleine groep samen baden. Deze avonden brachten me veel. In het Huis van Gebed heb ik leren bidden, hardop, en hierin ervoer ik hoe God het gebed leidde. Dat was een werkelijke zegen, zoals ik niet eerder had ervaren. Ik werd erg blij van samen met anderen God zoeken in gebed.

Het Huis van Gebed is ook een plek geweest waar ik mijn muzikale vaardigheden omtrent het aanbidden van God verder heb mogen ontwikkelen. Een jaar lang heb ik elke woensdagavond de gezamenlijke aanbiddingsavond muzikaal geleid. Dit zijn prachtige avonden geweest, waarin God echt heeft laten zien hoe goed het is om hem in overgave te aanbidden, zij het met of zonder muziek.

Wat ik altijd gewaardeerd heb aan het Huis van Gebed is dat het een open plek is waar mensen met allerlei kerkelijke achtergronden bij elkaar komen. De verschillen vallen weg. Ik heb ervaren dat op het moment dat christenen samen God zoeken in gebed, er niet meer gekeken wordt naar kerkmuren; want God staat centraal!

Tot op de dag van vandaag kom ik regelmatig in het Huis van Gebed en ik ondersteun het van harte, zodat deze vrije en toegankelijke plek kan blijven bestaan! Mijn gebed is dat het zal groeien en dat meer inwoners van Elburg gezamenlijk gaan bidden. Want als we bidden, dan komt God in onze levens – en daarbuiten – in beweging!

Sebastiaan

 

Op woensdagmorgen 7 uur fiets ik de stad in en ruik de geur van versgebakken brood in de straten. Voorbij de bakker sla ik rechtsaf, de Smeesteeg in.

Gelukkig kringelt er al rook naar buiten en is de verwarming al aan .Binnen wordt er thee gezet en zo beginnen we het uur van gebed.

Beurtelings bereiden het voor. We zingen een aantal liederen, lezen een Bijbelgedeelte en dat is vaak het uitgangspunt van het gebed. Er is ruim tijd voor aanbidding en danken voor wie God is. Daarna gaan we voorbede doen voor o.a. de kerken, de scholen, de zorginstellingen, de gemeenteraad , etcetera.

De focus ligt op Elburg en onze eigen omgeving.

In Spreuken 11: 11 staat “Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei”.( NBV)

Ik geloof dat volhardend gebed zijn uitwerking niet mist en tot zegen zal zijn voor de bewoners van onze stad. Het uur vliegt om en dankbaar fiets ik na afloop weer naar huis.

Het is een goed begin van de dag om zo samen de dag met God te beginnen.

Wel is het groepje erg klein en zou het fijn zijn als er meer bidders bijkomen.

Anke