De Poorten Van Je Vesting

De Poorten Van Je Vesting

Gebedswandeling

 

Nehemia 2 : 17-18

  1. Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed. 19. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? 20. Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.

 

Bouwen aan je fundament,  en schuilen in onze Vesting.

Je wordt tijdens deze gebedswandeling meegenomen door het Bijbelboek Nehemia en de prachtige omgeving van de gemeente Elburg. De wandeling gaat langs diverse plekken met een rijke geschiedenis die misschien niet onbekend is, maar tegelijkertijd zullen we hier ook geestelijke lessen uit gaan halen. De wandeling is bedoeld om te groeien in geloof, en te leren om de poorten van ons leven te bewaken, in te nemen of te herbouwen. We leven in een onzekere tijd waar veel in gebeurt en er zijn vele zaken onzeker, denk aan familie, vrienden, kerk, werk, opleiding, ziekte etc.

Tijdens het lopen is er alle tijd voor overdenking, zelfreflectie, gebed en visie.

De wandeling is bedoeld om mensen te helpen om een stevig fundament te bouwen op de enige vastigheid die bestaat, onze Vesting, de Heere Jezus.

 

Gebed

Heer, ik dank U, dat U broeders en zusters roept die op gaan staan, en U willen dienen.

Dienstknechten die uw oogst willen gaan binnenhalen.

Vader ik dank U, dat U onze Vesting bent, waarin wij mogen schuilen.

Help ons de poorten van onze levens te beschermen, in bezit te nemen, of te herbouwen, zodat wij de aanvallen, misleiding & verleiding van de wereld zullen weerstaan en de vijand buiten onze stad zullen houden.

Ik bid dat er een heiliging zal plaatsvinden in Uw Gemeente, in Elburg, Nederland en in deze wereld.

Vader, ik bid voor de regering van Nederland, de Gemeenteraad van Elburg, ambtenaren en kerkleiders in onze omgeving, dat ze zullen handelen en wandelen naar Uw wil.

Ik bid dat de vrucht van Uw Geest, zal groeien in onze levens, en wij een licht zullen zijn in onze omgeving en gaan bewegen in Uw Koninkrijk vandaag de dag.

Ik bid U dit alles, in de Machtige naam van Uw Zoon Jezus, de Vesting onze Burcht.

Amen