Coördinatoren

Timo van der Woude

In mei 2010 was ik voor het eerst in Israël. Mijn doel was om een aantal  gebedsinitiatieven te bezoeken (en stiekem ook een beetje vakantie te houden).  Het was een bijzondere ervaring. Op de Sabbat bezocht ik daar een Engelstalige dienst van een Messias-belijdende gemeente. Ik heb erg genoten van hun geloofsbeleving. Tijdens het zingen van een lied, kwam er plotseling een sterke gedachte bij mij naar binnen: “wanneer ga jij voor Mij een huis bouwen, een huis van gebed in Elburg?” Ik wist gewoon dat dit een vraag van God aan mij was. Ik was al wel betrokken bij het ondersteunen van gebedshuizen in Nederland, maar hier was ik helemaal niet mee bezig, had ik zelf helemaal niet over nagedacht. Kom op, ik woon in Oldebroek, niet in Elburg…..

In die tijd las ik een gedeelte uit Haggaï 2 vers 1 t/m 5 en dat sprak tot me.  Dit Bijbelgedeelte is een oproep om het huis van de Heer te herbouwen. God wil dat onze harten opgewekt worden!

Opgewekt om Hem te kennen, Hem lief te hebben boven alles, een diepe hartsrelatie met Jezus te ontwikkelen.