Betrokken zijn?

We zijn dankbaar voor de mensen die nu al komen om te bidden. Maar we hopen natuurlijk dat het aantal bidders, aanbidders en werkers zal groeien opdat we mogen uitbreiden naar een gebedshuis die 24 uur per dag open is. Als je betrokken wilt zijn, loop gerust binnen op de tijden dat we open zijn en bid en aanbid met ons mee!

Als je betrokken wilt zijn als werker, gebedsleider of als muzikant kan dit natuurlijk ook. Maar we willen je graag eerst even leren kennen. Als je een aantal keren het gebedshuis hebt bezocht en je zou graag actief als werker betrokken willen zijn, geef dit gerust aan. Je kunt dit doen bij Timo van der Woude.

Ook op een financiële manier kunt u betrokken zijn. Het Huis van Gebed is een stichting die bestaat van giften. Als u op deze manier betrokken wilt zijn kunt u uw gift overmaken op IBAN: NL94RABO0154422266, Stichting Huis van Gebed Elburg.  De stichting Huis van Gebed Elburg is ANBI erkend en daarom zijn giften belastingaftrekbaar.