Bestuur

Het bestuur van de Stichting Huis van Gebed Elburg wordt gevormd door:

  • Gert Polinder – voorzitter
  • Joseph Simon – penningmeester

We worden bijgestaan door de volgende adviseurs:

  • Jan Jaap Kanis – tevens ad interim secretaris bestuur

vacature

vacature

 

Graag stellen we ons hieronder nader aan u voor:

>> onder constructie >>

 

Gert Polinder

 

Joseph Simon

 


ADVISEURS

Jan Jaap Kanis

Ik ben Jan Jaap Kanis en betrokken bij het Huis van Gebed Elburg sinds de oprichting. Gebed neemt een belangrijke plaats in om te kunnen ‘wandelen in de werken die God heeft voorbereid’ (Efeze 2 : 10). Niet alleen als individu in je persoonlijke relatie met God, maar ook als kerk en als kerken. Gebed, vooral gezamenlijk gebed verbindt ons met God maar tegelijkertijd ook met elkaar. Als we (samen) éénparig naar iets streven dan is dat de basis voor het zichtbaar worden van het Koninkrijk van God. Onder andere vanuit mijn rol als voorganger van één van de gemeenten in deze stad sta ik 100% achter dit initiatief en vind ik het een voorrecht om daarbij betrokken te mogen zijn en deel te nemen aan de bijeenkomsten en in de Raad van Advies.