Bestuur

Het bestuur van de Stichting Huis van Gebed Elburg wordt gevormd door:

  • Gert Polinder – voorzitter
  • Joseph Simon – penningmeester

We worden bijgestaan door de volgende adviseurs:

  • Jan Jaap Kanis – tevens ad interim secretaris bestuur

vacature

vacature

 

Graag stellen we ons hieronder nader aan u voor:

 

Gert Polinder

Mijn naam is Gert Polinder. In het dagelijks leven sta ik voor de klas als docent Engels op het Nuborgh College Oostenlicht. Mijn bewogenheid met Elburg en omgeving begon daar, omdat ik hier veel van de jongeren uit Elburg en omgeving tegenkom. Als ik iets geloof is het wel dat God wil terugkeren als christenen uit de breedte van de kerken zich verenigen in gebed. Die vereniging is cruciaal, omdat we als christenen te lang gedacht hebben dat we het op ons eilandje ook wel redden. Ik geloof dat het niet langer mag, dat we als één lichaam toch langs elkaar heen leven. Vorig jaar vroeg Jan Wolfsen mij een uur te verzorgen tijdens de week van gebed voor het onderwijs. Dat heb ik gedaan en sindsdien kwam ik het huis van gebed steeds vaker tegen. Jongelui die op een of andere manier betrokken waren. Op vele manieren ben ik bij andere gebedsinitiatieven betrokken geweest. Ik geloof dat gebed aan het begin staat van terugkeer tot God en daarom heb ik niet lang geaarzeld toen ik werd gevraagd voor het bestuur van het huis van gebed. Met het gebed dat christenen elkaar de hand zullen reiken en samen op de bres zullen staan voor God en Zijn koninkrijk.

 

Jan Jaap Kanis – interim

 

 


ADVISEURS

Jan Jaap Kanis

Ik ben Jan Jaap Kanis en betrokken bij het Huis van Gebed Elburg sinds de oprichting. Gebed neemt een belangrijke plaats in om te kunnen ‘wandelen in de werken die God heeft voorbereid’ (Efeze 2 : 10). Niet alleen als individu in je persoonlijke relatie met God, maar ook als kerk en als kerken. Gebed, vooral gezamenlijk gebed verbindt ons met God maar tegelijkertijd ook met elkaar. Als we (samen) éénparig naar iets streven dan is dat de basis voor het zichtbaar worden van het Koninkrijk van God. Onder andere vanuit mijn rol als voorganger van één van de gemeenten in deze stad sta ik 100% achter dit initiatief en vind ik het een voorrecht om daarbij betrokken te mogen zijn en deel te nemen aan de bijeenkomsten en in de Raad van Advies.