Agenda

Bekijk hieronder het rooster. Klik hier om hem in een nieuw venster te openen.

LET OP: Tijdens de openingstijden is – een ieder altijd welkom in het Huis van Gebed om zelf een gebedstijd te hebben, ongeacht of er een gezamenlijke gebedstijd tegelijk gaande is. In het geval dat er tegelijkertijd ook een gezamenlijke gebedstijd is, willen we graag dat iedereen zich vrij voelt om wel of niet met het aangeboden programma mee te doen. De ene keer kan de gezamenlijke gebedstijd stimulerend werken voor persoonlijke gebedstijd, de andere keer zal dat wellicht wat minder aansluiten. Maar u bent altijd welkom!

Als er “OPEN” staat, is het Huis open. Als er “GESLOTEN” staat, is er een andere bijeenkomst gaande. Als er “HALFOPEN” staat, is er bijv. een oefenmoment voor aanbiddingsleider, maar kun je ook binnenkomen voor persoonlijk gebed. De lege velden kunnen door de medewerkers worden gevuld.

We gebruiken twee locaties: De Smeesteeg 6a en de Bloemstraat 18. Als u op de tijden klikt, kunt u zien welke locatie geopend is (mocht dat een enkele keer vergeten worden, kunt u ervan uitgaan dat het aan de Smeesteeg is). Als er activiteiten (zoals 24-7Elburg) aan de Bloemstraat plaatsvinden, vinden alle bijeenkomsten daar plaats en is de Smeesteeg gesloten.