Aanbiddings- en gebedsavonden

We hebben besloten de aanbiddingsavonden, een bredere invulling te geven. We geloven in het bestaan van een rustplek. Zowel voor God die een rustplek zoekt op aarde als voor ons mensen, die een rustplek kunnen vinden in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste.

Een aantal ingrediënten waar we enthousiast over zijn, die wellicht niet elke avond allemaal aan bod komen, zijn:

1.       Aanbidding: Muzikale aanbidding is een taal van ons hart, waarmee we Gods hart kunnen “verwarmen” met onze liefde.

2.       Voorbede: Door (muzikale) voorbede mogen we Gods plannen uitbidden tot zegen van onze omgeving.

3.       Persoonlijke gebedstijd in het Woord: Doordat we Gods woord toelaten in ons binnenste, zullen we de vreze des Heren kennen en kunnen

we God kennen. (Spr. 2). Als we God beter leren kennen, zullen we ook groeien in aanbidding, voorbede en de dingen die God ons verder

te doen geeft. Dit kan zowel net “live” muziek en aanbidding maar ook met bijv. aan te sluiten bij andere gebedshuizen in de wereld via

webstream (opname).

4.       Bijbellezen: We hebben ontdekt dat het “gewoon” lezen van de Bijbel, met een zacht muziekje op de achtergrond, een atmosfeer kan brengen waarin God een rustplaats kan vinden en onze ziel en geest tot rust kan brengen.

 

De persoonlijke gebedstijd in het Woord

Tijdens de “persoonlijke gebedstijd in het Woord” is het gebedshuis open om individueel met het woord van God bezig te zijn. We creëren een atmosfeer van gebed door aanbiddingsmuziek aan te zetten en de gebedsruimte hiervoor specifiek beschikbaar te stellen. De muziek staat, op het eerste gehoor, harder dan je zou verwachten, maar we willen dat er vrijmoedigheid is om voor jezelf (enigszins) hardop het Woord te lezen en met God te praten over het Woord. We hebben gemerkt dat het heel behulpzaam is als iedereen in de ruimte daar is met hetzelfde doel: investeren in persoonlijke tijd met Jezus!

.. Maria, die aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. – Lukas 10:39,42

 

Praktisch

Een aantal manieren die je kunnen helpen:

1. Bidt de Bijbel (terug) naar God.

2. Ga met God in gesprek over wat je leest.

3. Mediteer op de Bijbel, een vers, een gedeelte van een vers.

4. Memoriseer bijbelteksten.

5. Bestudeer de BIjbel: lees bijv. een heel Bijbelboek rustig door; stel daarbij je binnenste te openen voor wat God erdoor heen tegen je wilt zeggen.

We hebben ontdekt dat je niet meteen alles verstandelijk hoeft te begrijpen als je de Bijbel leest. De Bijbel spreekt over een “verandering van je denken”, dat is veel meer dan het verstandelijk doorgronden. Vaak voel je al dingen aan, die je nog niet kunt benoemen. Ook dat is een stukje “denken”. Ons “denken” beweegt ons. “Denken” doen we met ons verstand, met ons gevoel, met al onze kracht, etc. Door bijv. eenzelfde Bijbelvers vaker te herhalen, gaat je binnenste (je denken) veranderen.

Heeft u vragen, bijv. “hoe besteed je een uur in een gebedsruimte”, stel ze! Er is altijd een coördinator aanwezig die u vragen kunt stellen. Ook als u gebed wilt ontvangen, zijn we beschikbaar.

Vrije in- en uitloop.