Bestuur

Het bestuur van de Stichting Huis van Gebed Elburg wordt gevormd door:

  • Frans de Lange – voorzitter
  • Christina Klop – penningmeester

We worden bijgestaan door de volgende adviseurs:

  • Jan Jaap Kanis – tevens ad interim secretaris bestuur

vacature

vacature

 

Graag stellen we ons hieronder nader aan u voor:

Frans de Lange 

Mijn naam is Frans de Lange en na acht jaar met veel voldoening burgemeester van Elburg te zijn geweest, ben ik nu directeur van Global Rize, een organisatie die zending bedrijft op internet. Al geruime tijd geloof ik in het eendrachtige gebed voor een stad en haar omgeving. De gedachte om een Huis van Gebed op te richten leefde bij mij al langer. Toen ook andere initiatiefnemers zich melden, was de tijd daar om de schouders er onder te zetten. Inmiddels is het zover en staat er een huis waar enkele keren per week wordt gebeden. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om het mogelijk te maken dat dit gebedswerk kan groeien. Het is niet altijd eenvoudig. Veel gebed vindt binnen kerkmuren of gewoon thuis plaats. Prachtig natuurlijk maar voor een Huis van Gebed is het nodig dat mensen ook bereid zijn om hun veilige omgeving te verlaten en broeders en zusters uit andere kerken op te zoeken om gezamenlijk te gaan bidden. Gelukkig mogen we zien dat het werk begint te groeien. Mijn verlangen is dat het Huis van Gebed uiteindelijk dagelijks gedurende vele uren geopend is. Als een echte gebedsplaats voor de wijde regio. Een veilige plek waar de Here God centraal staat. Tot zegen van velen.

Christina Klop

Ik ben Christina Klop en woon in ´t Harde. De kerk waar ik naar toe ga is EC de Fontein, eveneens in ´t Harde. Toen ze mij vroegen in het bestuur van het gebedshuis Elburg zitting te nemen, heb ik daar niet heel lang over na hoeven te denken. Gebed heeft een belangrijke plaats in mijn leven. God bij alles in mijn leven betrekken en zo een relatie met Hem onderhouden vind ik heel fijn. Een relatie komt van twee kanten, en aan een relatie moet je werken. Voor mij heeft het altijd grote meerwaarde om te bidden over kerkmuren heen. Interkerkelijke activiteiten, daar word ik blij van. We hebben uiteindelijk dezelfde God. Vader, Zoon en Heilige Geest. We zijn allemaal onderweg naar de bruiloft van het Lam. Hoe mooi is het dan om samen Zijn aangezicht te zoeken en te bidden voor de omgeving waarin we mogen wonen. Ik hoop en bid dat steeds meer mensen het belang van het gezamenlijk gebed zullen inzien zodat we God vanuit onze gemeente Elburg zullen aanbidden en Hem de eer geven die Hem toekomt. Dat we als het ware een troon voor hem mogen bouwen met onze gebeden. Hij is degene die regeert!! Ook in Elburg!


ADVISEURS

Jan Jaap Kanis

Ik ben Jan Jaap Kanis en betrokken bij het Huis van Gebed Elburg sinds de oprichting. Gebed neemt een belangrijke plaats in om te kunnen ‘wandelen in de werken die God heeft voorbereid’ (Efeze 2 : 10). Niet alleen als individu in je persoonlijke relatie met God, maar ook als kerk en als kerken. Gebed, vooral gezamenlijk gebed verbindt ons met God maar tegelijkertijd ook met elkaar. Als we (samen) éénparig naar iets streven dan is dat de basis voor het zichtbaar worden van het Koninkrijk van God. Onder andere vanuit mijn rol als voorganger van één van de gemeenten in deze stad sta ik 100% achter dit initiatief en vind ik het een voorrecht om daarbij betrokken te mogen zijn en deel te nemen aan de bijeenkomsten en in de Raad van Advies.