Huis van Gebed Elburg

Welkom

Op de website van het Huis van Gebed Elburg! Op deze pagina zullen de meest actuele dingen worden vermeld m.b.t. het Huis van Gebed Elburg of andere belangrijke landelijke gebedszaken. Kijk rustig rond op de site om te ontdekken wat we doen en wie we zijn én hoe je mee kunt doen!

Het Huis van Gebed Elburg wil graag gebed faciliteren. Gebed is het belangrijkste communicatiemiddel tussen God en mensen. We willen graag dat de relatie - die ieder mens met onze God mag hebben - versterkt wordt door gebed. En doordat onze innerlijke mens versterkt wordt, kunnen we ook voorbede doen voor Elburg en vanuit Elburg voor anderen. En daardoor wordt Gods Koninkrijk versterkt op tal van plaatsen, waarvoor God de eer krijgt!

Gebed is een breed begrip. Wij willen ons in deze groeifase (o.a.) graag richten op twee facetten: "het individuele gebed in een collectieve setting" en "gezamenlijke gebedstijden". We zoeken naar manieren om dit een vloeiend geheel te laten zijn.

Daarom is - tijdens de openingstijden - een ieder altijd welkom in het Huis van Gebed om zelf een gebedstijd te hebben (bijv. even weg van alle afleidende zaken thuis en komen in een gefocuste stimulerende atmosfeer), ongeacht of er een gezamenlijke gebedstijd tegelijk gaande is.

In het geval dat er tegelijkertijd ook een gezamenlijke gebedstijd is, willen we graag dat iedereen zich vrij voelt om wel of niet met het aangeboden programma mee te doen. De ene keer kan de gezamenlijke gebedstijd stimulerend werken voor persoonlijke gebedstijd, de andere keer zal dat wellicht wat minder aansluiten. Maar u bent altijd welkom!

Uitwerking en Bijbelse onderbouwing van de visie: luister het onderwijs! Gratis op deze website: Zie "onderwijs" of klik hier.

Heeft u vragen, bijv. "hoe besteed je een uur in een gebedsruimte", stel ze! Dat kan per email, per telefoon, maar ook persoonlijk.

Ons streven is om 24 uur per dag, zeven dagen per week, het Huis van Gebed open te hebben. Daar zullen we natuurlijk naar toe moeten groeien, dus check even de openingstijden.

Van harte zeer welkom! "Smaakt en ziet dat de Here goed is".(Ps 34:9)

Timo

 

-------------------------------------------------------

 

Voor het rooster klik hier

 


 

 

Elke woensdagavond: aanbidding - verblijven - voorbede: 19:00-21:00 uur Bloemstraat 18

 

Op dit moment bidden en brainstormen we over een wat aangepaste invulling van de woensdagavonden. Zonder tegenbericht gaan we gewoon door om samen God te zoeken in verblijven, aanbidding, Bijbellezen en voorbede. De Israël-focus op de eerste van de maand komt voorlopig even te vervallen

Maar houdt de website in de gaten voor actuele info!

 

 


Open doors - Gebed:

Elke tweede donderdagavond van de maand: voorbede voor de Vervolgde Kerk (Open Doors), met speciale focus op Noord-Korea.


 

Smeesteeg (5-2a).jpg  Smeesteeg (3-2a).jpg  Smeesteeg (6-2a).jpg  

Huis van Gebed Elburg is voor haar kosten afhankelijk van giften. Wilt u een steentje bijdragen aan dit zegenrijke werk voor Elburg e.o.? GEEF: IBAN: NL94RABO0154422266, Stichting Huis van Gebed Elburg

De stichting Huis van Gebed Elburg is ANBI erkend en daarom zijn giften belastingaftrekbaar.

 

Investeer in gebed! Een eeuwig rendement!

anbi-logo2.jpg