Huis van Gebed Elburg

Welkom

Welkom op de website van het Huis van Gebed Elburg! Op deze pagina zullen de meest actuele dingen worden vermeld m.b.t. het Huis van Gebed Elburg of andere belangrijke landelijke gebedszaken. Kijk rustig rond op de site om te ontdekken wat we doen en wie we zijn én hoe je mee kunt doen!

 

Het Huis van Gebed Elburg wil graag gebed faciliteren. Gebed is het belangrijkste communicatiemiddel tussen God en mensen. We willen graag dat de relatie - die ieder mens met onze God mag hebben - versterkt wordt door gebed. En doordat onze innerlijke mens versterkt wordt, kunnen we ook voorbede doen voor Elburg en vanuit Elburg voor anderen. En daardoor wordt Gods Koninkrijk versterkt op tal van plaatsen, waarvoor God de eer krijgt!

Gebed is een breed begrip. Wij willen ons in deze groeifase (o.a.) graag richten op twee facetten: "het individuele gebed in een collectieve setting" en "gezamenlijke gebedstijden". We zoeken naar manieren om dit een vloeiend geheel te laten zijn.

Daarom is - tijdens de openingstijden - een ieder altijd welkom in het Huis van Gebed om zelf een gebedstijd te hebben (bijv. even weg van alle afleidende zaken thuis en komen in een gefocuste stimulerende atmosfeer), ongeacht of er een gezamenlijke gebedstijd tegelijk gaande is.

In het geval dat er tegelijkertijd ook een gezamenlijke gebedstijd is, willen we graag dat iedereen zich vrij voelt om wel of niet met het aangeboden programma mee te doen. De ene keer kan de gezamenlijke gebedstijd stimulerend werken voor persoonlijke gebedstijd, de andere keer zal dat wellicht wat minder aansluiten. Maar u bent altijd welkom!

Heeft u vragen, bijv. "hoe besteed je een uur in een gebedsruimte", stel ze! Dat kan per email, per telefoon, maar ook persoonlijk.

Ons streven is om 24 uur per dag, zeven dagen per week, het Huis van Gebed open te hebben. Daar zullen we natuurlijk naar toe moeten groeien, dus check even de openingstijden.

Van harte zeer welkom! "Smaakt en ziet dat de Here goed is".(Ps 34:9)

Timo

⇒ Uitwerking en Bijbelse onderbouwing van de visie: luister het onderwijs! Gratis op deze website: Zie "onderwijs" of klik hier.

=============================================================================================

VAN HARTE WELKOM!

Jaarvergadering Huis van Gebed Elburg:
 
Aan de kerken van Elburg, betrokkenen, medewerkers en bidders van Huis van Gebed Elburg,  
Hierbij willen wij als bestuur van Huis van Gebed Elburg jullie uitnodigen voor de jaarvergadering op woensdag 31 augustus 2016 Van 21.00 tot 22.00 uur  Locatie: Gebouw Rehoboth Bloemstraat 18 Elburg  
Deze jaarvergadering zal aansluitend op de Open gebedsavond plaatsvinden die om 19 uur begint. Van harte uitgenodigd om hier ook bij aanwezig te zijn!  
 
Namens het bestuur van Huis van Gebed Elburg De secretaris a.i.,  
 
Jan Jaap Kanis   
 
Agenda
1. Opening door Frans de Lange  
2. Voorstelronde van bestuursleden, adviseur en coördinatoren
3. Terugblik 2015 en vooruitblik 2015 door Timo van der Woude
4. Financieel verslag 2015 door Jan Jaap Kanis
5. Begroting 2016 door Jan Jaap Kanis
6. Rondvraag  
7. Sluiting

 

==============================================================================================

Wijziging aanbiddingsavonden:

We hebben besloten de woensdagavonden, aanbiddingsavonden, een wat bredere invulling te geven. We geloven in het bestaan van een rustplek. Zowel voor God die een rustplek zoekt op aarde als voor ons mensen, die een rustplek kunnen vinden in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste.

Een aantal ingrediënten waar we enthousiast over zijn, die wellicht niet elke avond allemaal aan bod komen, zijn:

1.       Aanbidding: Muzikale aanbidding is een taal van ons hart, waarmee we Gods hart kunnen “verwarmen” met onze liefde.

2.       Voorbede: Door (muzikale) voorbede mogen we Gods plannen uitbidden tot zegen van onze omgeving.

3.       Persoonlijke gebedstijd in het Woord: Doordat we Gods woord toelaten in ons binnenste, zullen we de vreze des Heren kennen en kunnen we God kennen. (Spr. 2). Als we God beter leren kennen, zullen we ook groeien in aanbidding, voorbede en de dingen die God ons verder te doen geeft. Dit kan zowel net "live" muziek en aanbidding maar ook met bijv. aan te sluiten bij andere gebedshuizen in de wereld via webstream (opname).

 

19:00 – 21:00 uur. Vrije inloop.

Van harte welkom!

 

==============================================================================================

Open Doors - gebed

Elke 2e donderdagavond van de maand: voorbede voor de Vervolgde Kerk (Open Doors), met speciale focus op Noord-Korea.

==============================================================================================

===============================================================================================

 

Revo, Evi, let op!

REVIVE: we hebben heele coole avonden gehad met Wim Kamphorst, Diane Mol en Michiel Welmers !

 

Binnenkort in de aanbieding ☺

 

15 juli 2016: Michiel Welmers: zingend de Bijbel bidden

 

 

REVIVE jongerengebed (voorheen Wake Up)

Huis van gebed - Facebook (2) (566x800) (453x640).jpg

DE VOLGENDE binnenkort!.

Ouderen mogen ook komen ☺...

Meer info: KLIK HIER!

====================================================================

 

 

LOKATIE:  tenzij anders vermeldt, vinden alle bijeenkomsten plaats in ons gebouw aan de Smeesteeg 6a, Elburg.

 

Huis van Gebed Elburg is voor haar kosten afhankelijk van giften. Wilt u een steentje bijdragen aan dit zegenrijke werk voor Elburg e.o.? GEEF: IBAN: NL94RABO0154422266, Stichting Huis van Gebed Elburg

De stichting Huis van Gebed Elburg is ANBI erkend en daarom zijn giften belastingaftrekbaar.

anbi-logo2.jpg

Smeesteeg (6-2a).jpg Smeesteeg (3-2a).jpg

Smeesteeg (5-2a).jpg Smeesteeg (2-2a).jpg