Huis van Gebed Elburg

Welkom

Welkom op de website van het Huis van Gebed Elburg! Op deze pagina zullen de meest actuele dingen worden vermeld m.b.t. het Huis van Gebed Elburg of andere belangrijke landelijke gebedszaken. Kijk rustig rond op de site om te ontdekken wat we doen en wie we zijn én hoe je mee kunt doen!

 

Het Huis van Gebed Elburg wil graag gebed faciliteren. Gebed is het belangrijkste communicatiemiddel tussen God en mensen. We willen graag dat de relatie - die ieder mens met onze God mag hebben - versterkt wordt door gebed. En doordat onze innerlijke mens versterkt wordt, kunnen we ook voorbede doen voor Elburg en vanuit Elburg voor anderen. En daardoor wordt Gods Koninkrijk versterkt op tal van plaatsen, waarvoor God de eer krijgt!

Gebed is een breed begrip. Wij willen ons in deze groeifase (o.a.) graag richten op twee facetten: "het individuele gebed in een collectieve setting" en "gezamenlijke gebedstijden". We zoeken naar manieren om dit een vloeiend geheel te laten zijn.

Daarom is - tijdens de openingstijden - een ieder altijd welkom in het Huis van Gebed om zelf een gebedstijd te hebben (bijv. even weg van alle afleidende zaken thuis en komen in een gefocuste stimulerende atmosfeer), ongeacht of er een gezamenlijke gebedstijd tegelijk gaande is.

In het geval dat er tegelijkertijd ook een gezamenlijke gebedstijd is, willen we graag dat iedereen zich vrij voelt om wel of niet met het aangeboden programma mee te doen. De ene keer kan de gezamenlijke gebedstijd stimulerend werken voor persoonlijke gebedstijd, de andere keer zal dat wellicht wat minder aansluiten. Maar u bent altijd welkom!

Heeft u vragen, bijv. "hoe besteed je een uur in een gebedsruimte", stel ze! Dat kan per email, per telefoon, maar ook persoonlijk.

Ons streven is om 24 uur per dag, zeven dagen per week, het Huis van Gebed open te hebben. Daar zullen we natuurlijk naar toe moeten groeien, dus check even de openingstijden.

Van harte zeer welkom! "Smaakt en ziet dat de Here goed is".(Ps 34:9)

Timo

⇒ Uitwerking en Bijbelse onderbouwing van de visie: luister het onderwijs! Gratis op deze website: Zie "onderwijs" of klik hier.

========================================================================

 

m.i.v. 11 september 2014 zijn we ook donderdagochtends v an 08:00 - 12:00 uur geopend!

M.i.v, 27 september is "bidden met open Bijbel" verplaatst naar de donderdagavond 19:30 - 21:00.

M.i.v. 27 september: aanbiddingsavonden: elke maandagavond 19:00 -  21:00

 

============================================================

SPECIAL:

Op woensdagavond 29 oktober 2014 komt Kirk Bennett (spreker van IHOP-KC (Internationale Huis van Gebed in Kansas City)) naar Elburg! ZEER AAN TE BEVELEN. Dit hopen we samen met een aantal andere groepen uit de regio te organiseren. Meer details volgen, maar zet em vast in je agenda!

18:00 - 20:-00 uur: aanbidding en gebed (vrije inloop)

vanaf 20:00 laten we Kirk Bennett los!

WELKOM!

* zegt het voort * zegt het voort * zegt het voort *

=========================================================

 

WAKE UP!

jongerengebed

 

banner wake up 2 (640x256).jpg

 

DE VOLGENDE IS 19 SEPTEMBER A.S.

Ouderen mogen ook komen ☺...

Meer info: KLIK HIER!

====================================================================

 

 

TIP:

 

  • "Bidden met open Bijbel". Heerlijk! Wil je weten wat dit nu weer is? Kom langs! Elke maandagavond : 19:00-19:30 inloop/rustmoment. 19:30 gezamenlijk beginnen. Van harte welkom!

 

 

 

LOKATIE:  tenzij anders vermeldt, vinden alle bijeenkomsten plaats in ons gebouw aan de Smeesteeg 6a, Elburg.

 

Huis van Gebed Elburg is voor haar kosten afhankelijk van giften. Wilt u een steentje bijdragen aan dit zegenrijke werk voor Elburg e.o.? GEEF: IBAN: NL94RABO0154422266, Stichting Huis van Gebed Elburg

De stichting Huis van Gebed Elburg is ANBI erkend en daarom zijn giften belastingaftrekbaar.

anbi-logo2.jpg

Smeesteeg (6-2a).jpg Smeesteeg (3-2a).jpg

Smeesteeg (5-2a).jpg Smeesteeg (2-2a).jpg